Artykuły
Opublikowano: PS 2016/4/76-94
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Podstawa wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

1.Wprowadzenie

Problematyka podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby i macierzyństwa niejednokrotnie stanowiła przedmiot rozważań zarówno doktryny, jak i judykatury. Analizie podlegały jednakże zagadnienia związane głównie ze sposobem ustalania podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kontekście wypłaconego, a więc otrzymanego przez ubezpieczonego, wynagrodzenia czy też składników wynagrodzenia uwzględnianych przy obliczaniu podstawy wymiaru świadczeń. Poza głównym nurtem zainteresowań pozostawała natomiast kwestia ponownego ustalenia podstawy wymiaru świadczenia dla ubezpieczonego będącego pracownikiem w sytuacji wystąpienia przerwy w okresach pobierania zasiłku z ubezpieczenia chorobowego.

Rozważając zagadnienia związane z ponownym ustaleniem wysokości świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w przypadku wystąpienia przerwy w okresach jego pobierania, nie można pominąć zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (i innych świadczeń z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację