Podpisanie deklaracji podatkowej przez doradcę podatkowego - ewolucja poglądów - OpenLEX

Grego Małgorzata, Podpisanie deklaracji podatkowej przez doradcę podatkowego - ewolucja poglądów

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2010/3/76-86
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podpisanie deklaracji podatkowej przez doradcę podatkowego - ewolucja poglądów

Problem podpisania przez doradcę podatkowego sporządzonej przez niego deklaracji był długo dyskutowany i wywoływał na przestrzeni ostatnich lat sporo kontrowersji. Dopiero ustawa z 16 listopada 2006 r. zmieniająca Ordynację podatkową, która weszła w życie z początkiem 2007 r., rozstrzygnęła sporną kwestię . Wymienionym aktem dodano przepisy art. 80a i 80b, w których zawarto regulację pozwalającą wprost, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, na podpisanie deklaracji przez pełnomocnika, co zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku jej podpisania. W doktrynie zwrócono jednak uwagę, że przepis ten stanowi, iż skutkiem udzielenia przez podatnika, płatnika lub inkasenta pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji jest tylko uprawnienie i obowiązek tego pełnomocnika do jej podpisania. Powyższe prowadzić może do powstania wątpliwości, czy obowiązek sporządzenia, a także złożenia deklaracji spoczywa wciąż na mocodawcy oraz prowokuje pytanie kto, mocodawca czy pełnomocnik,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX