Nita Adam, Podmiotowość podatkowoprawna nabywcy lub posiadacza wyrobów akcyzowych – zagadnienia dyskusyjne

Artykuły
Opublikowano: EPS 2023/5/36-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podmiotowość podatkowoprawna nabywcy lub posiadacza wyrobów akcyzowych – zagadnienia dyskusyjne

W artykule poruszono kwestię podmiotowości podatkowoprawnej nabywcy lub posiadacza wyrobów akcyzowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX