Bieniek Bartłomiej, Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym - uwagi de lege ferenda

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/3/47-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym - uwagi de lege ferenda

Artykuł porusza zagadnienie opodatkowania akcyzą nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, od których nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Ten szczególny przedmiot opodatkowania akcyzą jest uregulowany w art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym – dalej u.p.a. – który w założeniu ustawodawcy ma służyć zabezpieczeniu interesów fiskalnych państwa przed mechanizmem oszustw podatkowych na gruncie podatku akcyzowego. Konstrukcja wspomnianego przepisu wywołuje jednak liczne kontrowersje. Istotne wątpliwości budzi stosowanie art. 8 ust. 2 pkt 4 u.p.a. głównie w zetknięciu tego przepisu z obowiązującą na gruncie podatku akcyzowego zasadą jednofazowości opodatkowania. Istota omawianej regulacji jest niezrozumiała przede wszystkim dla przedsiębiorców zajmujących się obrotem wyrobami akcyzowymi, którzy muszą ponosić negatywne konsekwencje podatkowe za ich nieuczciwych kontrahentów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX