Janicki Tomasz, Kociak-Janicka Natalia, Podatkowoprawne aspekty wypłaty lub otrzymania odszkodowania

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/8/17-18
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Podatkowoprawne aspekty wypłaty lub otrzymania odszkodowania

Otrzymanie odszkodowania każdorazowo wiąże się z przykrymi sytuacjami w naszym życiu. Z faktu zaistnienia zdarzenia, z którym jest związana odpowiedzialność odszkodowawcza, wynikają zarówno uprawnienia dla osoby poszkodowanej (uprawnionej do otrzymania odszkodowania), jak i obowiązki dla podmiotów zobowiązanych do jego wypłaty. Dla obu stron stosunku ubezpieczeniowego z wypłaceniem odszkodowania wiążą się również obowiązki podatkowe. I chociaż wydawać by się mogło, że zagadnienie to zostało już w maksymalnym stopniu opisane i zinterpretowane, analiza kwestii poruszanych we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych pokazuje, że nadal budzi ono wątpliwości w zakresie skutków prawnych związanych z wypłaceniem i otrzymaniem świadczenia odszkodowawczego na gruncie przepisów ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Co ważniejsze, często nie dotyczą one zagadnień skomplikowanych, lecz – wydawać by się mogło – zagadnień podstawowych z punktu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX