Janicki Tomasz, Podatki w wirtualnym świecie

Artykuły
Opublikowano: PP 2015/10/10-11
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podatki w wirtualnym świecie

Od dłuższego już czasu można zaobserwować wzrost znaczenia „wirtualnych” form porozumiewania się i działalności, o czym świadczy np. ciągły wzrost znaczenia mediów społecznościowych, czy też zastępowanie tradycyjnych form papierowych książek, czy prasy „e-wydawnictwami”. Niewątpliwie przyczynia się do tego wzrost znaczenia usług elektronicznych nie tylko w sektorze prywatnym, ale i publicznym. Obecnie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej można załatwić większość spraw z życia codziennego – od zakupów po sprawy urzędowe. Co więcej, wirtualne życie coraz częściej zastępuje tradycyjne formy komunikowania się między ludźmi. Działalność w świecie wirtualnym, jakkolwiek może się czasami wydawać „oderwana od rzeczywistości”, to jednak często przynosi wymierne korzyści, które mogą stać się przedmiotem zainteresowania organów podatkowych. Fakt bowiem, że określone przysporzenie majątkowe powstało nie w realnym świecie, a w wirtualnym, pozostaje bez znaczenia dla jego opodatkowania. O...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX