Kopyściańska Katarzyna, Kopyściański Marek, Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego

Artykuły
Opublikowano: FK 2012/1-2/81-86
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego

Wprowadzenie w ustawie z 27.08.2009 r. o finansach publicznych wieloletniej prognozy finansowej (WPF) stanowi pierwszy krok do realizacji koncepcji stworzenia instrumentu wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Wieloletnia prognoza finansowa ma na celu stworzenie dokumentu planistycznego, którego niewątpliwymi zaletami są bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej oraz dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym. Absolutną nowością w procesie planowania wieloletniego jest obowiązek uwzględnienia przedsięwzięć, których zakres został stosunkowo precyzyjnie określony.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX