Artykuły
Opublikowano: PS 2019/10/7-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pasywa (zobowiązania wobec osób trzecich) jako składnik szkody

Słowa kluczowe: prawo cywilne, zobowiązania, roszczenie odszkodowawcze, zobowiązanie wobec osoby trzeciej jako składnik szkody, wymagalność roszczenia odszkodowawczego

1. W doktrynie z zakresu prawa odszkodowawczego stosunkowo mało miejsca poświęcono zagadnieniu składnika szkody (w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego ) w postaci pasywów, tj. tego, czy ich powstanie lub powiększenie się „liczy się” jako szkoda podlegająca naprawieniu . Kwestia ta jest natomiast przedmiotem całkiem sporego zainteresowania orzecznictwa, wobec czego warto przyjrzeć się jej bliżej .

2.Chodzi o sytuację, gdy osoba poszkodowana P podnosi przeciwko swemu dłużnikowi D roszczenie o naprawienie szkody, w której skład wchodzi zobowiązanie (a raczej: jego wartość), jakie obciąża poszkodowanego P wobec jego wierzyciela W, będącego osobą trzecią w relacji do stosunku obligacyjnego istniejącego pomiędzy P a D. Może tak się zdarzyć wtedy, gdy (przykładowo) P jest dłużnikiem W z tytułu umowy o roboty budowlane,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację