Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/3/41-44
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Otwarcie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego a cesja wierzytelności przyszłej na zabezpieczenie

W Prawie restrukturyzacyjnym , w przeciwieństwie do Prawa upadłościowego nie ma regulacji, która bezpośrednio odnosiłaby się do cesji wierzytelności przyszłych. W żadnej z powyższych ustaw nie uregulowano także wprost wpływu otwarcia postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego na cesję wierzytelności przyszłych, których celem jest przeniesienie wierzytelności na zabezpieczenie wierzytelności cesjonariusza. Powoduje to wiele wątpliwości praktycznych, ponieważ w obrocie gospodarczym bardzo często wykorzystuje się instytucję przelewu wierzytelności przyszłych właśnie jako zabezpieczenie zawieranych transakcji. W szczególności ta praktyka jest często stosowana w branży bankowej jako zabezpieczenie udzielanych kredytów. W niniejszym artykule omówiono, jaki skutek ma otwarcie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego na cesje wierzytelności przyszłych na zabezpieczenie i ustalenie, czy cel przeniesienia ma wpływ na status cesjonariusza w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?