Łabuda Grzegorz, Oszustwo pospolite a brak zapłaty podatku. Polemika z Jerzym Dużym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2024/1/47-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Oszustwo pospolite a brak zapłaty podatku. Polemika z Jerzym Dużym

Streszczenie

Publikacja stanowi polemikę z glosą Jerzego Dużego do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 25 listopada 2021 r., sygn. II AKa 65/20 opublikowaną na łamach Prokuratury i Prawa 2023, nr 3. Autor polemiki krytycznie odnosi się do twierdzeń, że znamię wprowadzenia w błąd na gruncie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. obejmuje zachowania polegające na podaniu nieprawdy w deklaracji podatkowej oraz że znamię doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem obejmuje skutek w postaci braku zapłaty podatku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX