Domagała Marek, Szpyrka Michalina, Talaga Robert, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2018/11/58-63
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16.05.2018 r., SK 18/17

Przyjęcie za początek biegu terminu – o charakterze zawitym – do wytoczenia przez pełnoletnie dziecko powództwa o zaprzeczenie ojcostwa męża matki wyłącznie kryterium osiągnięcia przez to dziecko pełnoletności, bez względu na to, czy w tym terminie uzyskało ono informacje mogące świadczyć, że nie pochodzi od męża matki, stanowi jedynie pozorny środek realizacji konstytucyjnego prawa każdego człowieka do poznania i prawnego uznania własnej tożsamości biologicznej.

***

Standardy wynikające z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności są wskazówkami interpretacyjnymi dla ustalania treści wymagań konstytucyjnych, które Trybunał Konstytucyjny bierze pod uwagę, realizując zasadę przestrzegania przez Rzeczpospolitą Polską wiążącego ją prawa międzynarodowego.

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie SK 18/17 zostało wszczęte skargą konstytucyjną, w której wniesiono o zbadanie zgodności art. 70 § 1 ustawy z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX