Domańska Monika i in., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2017/3/55-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok TK z 24.11.2016 r. (K 11/15)

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w omawianej sprawie zostało wszczęte wnioskiem organizacji pracodawców (dalej jako wnioskodawca), w którym zakwestionowano zgodność z Konstytucją RP niektórych przepisów: ustawy z 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców , ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy , rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju .

Jako przedmiot kontroli wnioskodawca wskazał w pkt 1 wniosku normę prawną wynikającą z pozostających w związku przepisów – art. 21a u.c.p.k., art. 775 § 2, 3 i 5k.p. oraz § 16 ust. 1, 2 i 4...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX