Domańska Monika i in., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2016/11/58-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok TK z 6.04.2016 r. (P 2/14)

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło pytanie prawne Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, w którym zakwestionowano zgodność art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27.09.2009 r. o Służbie Celnej z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 3 Konstytucji RP .

Kwestionowany art. 109 ust. 1 pkt 1 u.s.c. ma następujące brzmienie: „W przypadku prawomocnego: 1) umorzenia postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego ze względu na okoliczności wymienione w art. 17 § 1 pkt 1, 2 i 6Kodeksu postępowania karnego, (...) – funkcjonariusza, na jego wniosek, przywraca się do służby na poprzednich warunkach”. Z treści uzasadnienia pytania prawnego oraz stanu faktycznego sprawy zawisłej przed sądem wynika, że sąd w istocie kwestionuje art. 109 ust. 1 pkt 1 u.s.c. w zakresie, w jakim nie przewiduje przywrócenia funkcjonariusza celnego na jego wniosek do służby na poprzednich warunkach w przypadku prawomocnego orzeczenia o umorzeniu wobec niego postępowania karnego na podstawie art. 17 § 1 pkt 3...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX