Domańska Monika i in., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2016/7/57-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie TK z 12.01.2016 r. (Ts 315/15)

Zagadnienia prawa daninowego mieszczą się w pojęciu „niektórych spraw”, które mogą być stosownie do art. 90 ust. 1 Konstytucji RP mogą być przekazywane organizacji międzynarodowej.

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga konstytucyjna spółki z o.o. (dalej jako skarżąca), która wystąpiła o zbadanie zgodności art. 2 pkt 1 ustawy z 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym w zw. z poz. 59 załącznika nr 1 do u.p.a. w zw. z art. 3 ust. 2 u.p.a. w zakresie, w jakim przesądzają, że o opodatkowaniu podatkiem akcyzowym wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego decydować ma wyłącznie zastosowanie klasyfikacji statystycznej (Scalonej nomenklatury, dalej jako kod CN), tj. zaklasyfikowanie danego pojazdu do określonej pozycji tej nomenklatury (kodu CN 8703), z art. 64 ust. 1 i 3 w zw. z art. 2, 7, 84, art. 87 ust. 1 i art. 217 oraz art. 20 i 22 w zw. z art. 2, 7, 84, art. 87 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP.

Zdaniem skarżącej, zdefiniowanie przedmiotu opodatkowania w drodze odesłania do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX