Artykuły
Opublikowano: EPS 2016/4/51-64
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok TK z 9.12.2015 r. (K 35/15)

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęły wnioski: grupy posłów, Rzecznika Praw Obywatelskich (dalej jako Rzecznik lub RPO), Krajowej Rady Sądownictwa (dalej jako KRS) oraz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w których zakwestionowano zgodność z Konstytucją RP przepisów ustawy z 19.11.2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym . Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

1)

Ustawa zmieniająca jest zgodna z art. 7, art. 112, art. 119 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 Konstytucji RP;

2)

Artykuł 12 ust. 1 zd. 2 ustawy z 25.06.2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym , w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 ustawy zmieniającej, jest niezgodny z art. 173 w zw. z art. 10 Konstytucji RP;

3)

Artykuł 21 ust. 1 ustawy o TK, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy zmieniającej, w części obejmującej słowa „w terminie 30 dni od dnia wyboru”, jest niezgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;

4)

Artykuł 21 ust. 1a ustawy o TK, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy zmieniającej, jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?