Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

Domańska Monika i in., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2015/10/54-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok TK z 2.06.2015 r. (K 1/13)

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte wnioskiem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (dalej jako OPZZ), które wniosło o zbadanie zgodności art. 2 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych z art. 12 i art. 59 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco 9.07.1948 r.

Kwestionowany art. 2 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych stanowi, że możliwość tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich mają pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami. Zgodnie z art. 2 ust. 2 u.z.z., osobom wykonującym pracę nakładczą przysługuje prawo wstępowania do związków zawodowych działających w zakładzie pracy, z którym nawiązały umowę o pracę nakładczą. Z kolei trzeci kwestionowany przepis, czyli art. 2 ust. 5 u.z.z....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX