Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

Domańska Monika i in., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2015/7/59-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok TK z 12.02.2015 r. (SK 70/13)

Wypracowane w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na tle art. 10 europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności standardy ochrony wolności wypowiedzi powinny być uwzględniane przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości zachowania, wypełniając znamiona czynu określonego w art. 226 § 1 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks karny . Zdaniem TK, przy uwzględnieniu przez sądy okoliczności konkretnego zdarzenia, stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz dyrektyw wymiaru kary, w kontekście znaczenia debaty publicznej i niebezpieczeństwa wyeliminowania z niej osoby, wobec której zostaną zastosowane środki karne, ingerencja w wolność wypowiedzi, wynikająca z art. 226 § 1 k.k., nie jest nadmierna.

Skarżący wniósł do TK skargę konstytucyjną, w której zakwestionował art. 226 § 1 k.k. w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie. Zgodnie z treścią art. 226 § 1k.k.: „Kto znieważa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX