Domańska Monika i in., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2014/2/57-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok TK z 3.12.2013 r. (P 40/12)

Postępowanie przed TK w omawianej sprawie zostało zainicjowane pytaniem prawnym Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako NSA), w którym zakwestionowano zgodność art. 12 ust. 4 ustawy z 18.12.2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności z art. 2, art. 18 i art. 32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP . Przepis ten zakwestionowano w zakresie, w jakim uniemożliwia nadanie obu małżonkom numerów identyfikacyjnych, w sytuacji istnienia ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej i prowadzenia przez każdego z małżonków odrębnych gospodarstw rolnych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 12 ust. 4 ustawy o systemie ewidencji w zakresie, w jakim nie przewiduje dopuszczalności nadania osobnych numerów identyfikacyjnych każdemu z małżonków, w sytuacji gdy istnieje między nimi rozdzielność majątkowa i posiadają odrębne gospodarstwa rolne, nie jest niezgodny z wynikającymi z art. 2Konstytucji RP zasadami zaufania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX