Szpyrka Michalina, Talaga Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2019/12/60-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Sądu Najwyższego z 10.01.2019 r., I PK 177/18

Fundacja prowadząca działalność gospodarczą nie może stać się niewypłacalna w rozumieniu ustawy z 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy , a tym samym nie mają do niej zastosowania jej przepisy.

Omawiany wyrok Sądu Najwyższego zapadł w związku ze złożeniem przez Syndyka Masy Upadłości Fundacji (...) w C. powództwa zawierającego zbiorczy wykaz należności z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń pracowniczych na kwotę 259 476,83 zł. Sąd I instancji uwzględnił powództwo w części, zasądzając na rzecz powoda od pozwanego Funduszu Gwarancyjnych Świadczeń Pracowniczych w W. kwotę 238 600,42 zł, i oddalił powództwo w pozostałym zakresie. Orzeczenie to zostało zmienione przez wyrok sądu II instancji przez obniżenie zasądzonej kwoty do 228 078,40 zł. W wyniku złożenia przez pozwanego skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok w zakresie dotyczącym obniżenia zasądzonej kwoty i przekazał go sądowi II instancji do ponownego rozpoznania i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX