Artykuły
Opublikowano: EPS 2019/11/60-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Sądu Najwyższego z 27.02.2019 r., II CSK 18/18

Zwrot na rzecz wykonawcy równowartości bezumownie wykonanych przez niego i zatrzymanych przez inwestora prac budowlanych należy traktować jako usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 8 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług .

Omawiany wyrok Sądu Najwyższego zapadł w wyniku wniesienia przez P. spółka jawna pozwu o zasądzenie od Gminy T. i Powiatu G. kwoty 1 475 001,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz od Gminy R. i Powiatu G. kwoty 30 420,04 zł wraz z ustawowymi odsetkami za niewywiązanie się z warunków umów o realizację robót budowlanych.

Sąd I instancji zasądził na rzecz powoda kwotę 861 690,66 zł od pozwanych Gminy T. i Powiatu G. wraz z ustawowymi odsetkami oraz kwotę 13 843,63 zł od pozwanych Gminy R. i Powiatu G. z ustawowymi odsetkami. Sąd II instancji zmienił wyrok sądu I instancji w ten sposób, że obniżył zasądzone na rzecz powoda kwoty. Sąd II instancji nie uwzględnił podniesionego przez powoda zarzutu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?