Szpyrka Michalina, Talaga Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2019/7/61-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Sądu Najwyższego z 8.03.2018 r., II CSK 330/17

Brak zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na pomniejszenie funduszy własnych banku spółdzielczego obejmujących wkłady członków powoduje – w rozumieniu art. 475 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny – niemożność zwrotu członkom tych wkładów.

Omawiany wyrok Sądu Najwyższego zapadł w wyniku wniesienia przez M.P. i D.P. powództwa o zasądzenie od Polskiego Banku Spółdzielczego w C. kwoty 60 000 zł, stanowiącej równowartość udziałów wniesionych przez powodów do tego Banku zgodnie z jego statutem.

Sąd I instancji oddalił powództwo, a wniesiona przez powodów apelacja została oddalona wyrokiem sądu II instancji.

Wyroki sądów powszechnych orzekających w tej sprawie zostały utrzymane w mocy wyrokiem Sądu Najwyższego oddalającym skargę kasacyjną powodów.

Sąd Najwyższy stwierdził, że istota przedmiotowego sporu sprowadza się do prawidłowego zastosowania art. 77 rozporządzenia nr 575/2013 do ustalonego w sprawie stanu faktycznego. W ocenie powodów adresatem powyższego przepisu są jedynie banki...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX