Szpyrka Michalina, Talaga Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2019/5/61-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Sądu Najwyższego z 19.04.2018 r., I PK 32/17

Skutkiem wejścia w życie regulaminu jest automatyczne stosowanie wobec pracowników tych jego przepisów, które są dla nich korzystniejsze od dotychczasowych postanowień umów o pracę. Natomiast wprowadzenie do umowy postanowień mniej korzystnych wymaga albo zgody pracownika na propozycje pracodawcy zmiany umowy, albo zastosowania przez pracodawcę wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

Omawiany wyrok Sądu Najwyższego zapadł w wyniku powództwa M.G. przeciwko „C” spółka z o.o. w Ł. o ryczałty za noclegi w związku z odbywaniem przez powoda podróży służbowych poza granice kraju z uwagi na wykonywanie zawodu kierowcy.

Sąd I instancji zasądził na rzecz powoda kwotę 38 857,25 zł tytułem ryczałtów za noclegi za okres od 1.02.2012 r. do 7.05.2013 r. wraz z ustawowymi odsetkami. Sąd II instancji utrzymał w mocy rozstrzygnięcie sądu I instancji, oddalając apelację pozwanego.

W wyniku wniesienia przez pozwanego skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok sądu II instancji i przekazał temu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX