Hauser Agata, Miąsik Dawid, Talaga Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2010/7/60-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok SN z 14.04.2010 r. (III SK 1/10)

Omawiane orzeczenie dotyczy dwóch istotnych zagadnień:

1)

wpływu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Obywatela na praktykę nakładania administracyjnych kar pieniężnych oraz

2)

granic prounijnej wykładni prawa krajowego.

Wskazuje, jaki wpływ na stosowanie prawa unijnego może mieć ewentualne przystąpienie Unii Europejskiej do EKPCz.

Wyrok Sądu Najwyższego (dalej jako SN) został wydany w postępowaniu zainicjowanym wydaniem przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej jako Prezes UKE) decyzji, w której na podstawie art. 209 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne nałożono na zasiedziałego operatora karę pieniężną za niewykonanie decyzji poprzednika Prezesa UKE ustalającej, że operator ten jest operatorem publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej o największym udziale w rynku świadczenia usług powszechnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, oraz określającej szczegółowe warunki świadczenia usługi polegającej na udzielaniu informacji o numerach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX