Sędkowska Aleksandra, Stelmaszczyk Klaudia, Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych poddanych nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych

Artykuły
Opublikowano: FK 2009/1-2/71-83
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych poddanych nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych

Stosownie do art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków, następuje w drodze ustawy. Przepis art. 217 Konstytucji wskazuje zatem elementy konstrukcji prawnej podatku, które podlegają konkretyzacji w drodze ustawy.

1.Rola gminy w regulowaniu obciążeń podatkowych na danym terytorium

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego posiada zagwarantowaną konstytucyjnie w art. 167 samodzielność finansową, czego wyrazem jest skonkretyzowane w art. 168 Konstytucji prawo do ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. Ograniczone władztwo podatkowe gmin sprowadza się do ustalania przez samorząd wysokości podatków i opłat lokalnych.

Przyznanie samorządowi możliwości regulowania obciążeń podatkowych na danym terytorium przesądza o współudziale samorządu w realizacji konstytucyjnych zasad odnoszących się do kwestii...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX