Krawczyk-Giehsman Aleksandra, Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody a odpowiedzialność z art. 299 k.s.h.

Artykuły
Opublikowano: PPH 2018/11/53-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody a odpowiedzialność z art. 299 k.s.h.

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają za jej zobowiązania, jeżeli egzekucja prowadzona przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Odpowiedzialność ma charakter odszkodowawczy i służy zapewnieniu ochrony wierzycielom spółki. Podobną funkcję spełniają przepisy karne, sankcjonujące np. pokrzywdzenie czy udaremnianie zaspokojenia wierzycieli. W razie skazania członka zarządu, sąd karny może orzec, a w określonych wypadkach orzeka obowiązek naprawienia szkody. Artykuł zawiera analizę problematyki konkurencyjności podstaw orzekania względem członka zarządu obowiązku odszkodowawczego wobec wierzycieli spółki z o.o. Autorka stara się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest wyeliminowanie kumulacji tytułów egzekucyjnych odnośnie do tej samej szkody, a jeżeli nie, to w jaki sposób członek zarządu może się bronić przed skutkami takiej kumulacji.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access