Artykuły
Opublikowano: PP 2015/12/10-17
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Organy podatkowe i ich właściwość po nowelizacji ordynacji podatkowej

Zagadnienie właściwości organów podatkowych ma fundamentalne znaczenie dla prawa podatkowego. Decyduje ona bowiem o tym, który organ ma kompetencję do podejmowania czynności w sprawie związanej ze stosowaniem prawa podatkowego oraz kto w razie wystąpienia konkretnego przypadku powinien być wierzycielem – organem podatkowym właściwym do wymierzenia danego podatku. Uchwalona w dniu 29 sierpnia 1997 r. ustawa – Ordynacja podatkowa – dalej o.p., obowiązuje od 1 stycznia 1998 r. Od momentu jej uchwalenia nastąpiło kilka nowelizacji o charakterze merytorycznym, niemniej jednak regulacja dotycząca właściwości organów podatkowych wymagała dalszej nowelizacji z punktu widzenia jej efektywności. Zmian w tym zakresie dokonano również nowelizacjami z dnia 10 lipca 2015 r. oraz z dnia 10 września 2015 r. , które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?