Oliński Piotr, Ordoliberalna koncepcja społecznej gospodarki rynkowej a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Artykuły
Opublikowano: PPP 2023/2/36-47
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ordoliberalna koncepcja społecznej gospodarki rynkowej a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Słowa kluczowe: społeczna gospodarka rynkowa, ordoliberalizm, Trybunał Konstytucyjny, konstytucyjny ustrój gospodarczy, prawo konkurencji

1.Wstęp

Zgodnie z art. 20 Konstytucji RP podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej stanowi „społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych”. Ustrojodawca, formułując w taki sposób treść wspomnianego artykułu, przesądził o przyjęciu konkretnej koncepcji jako przewidzianego konstytucyjnie modelu ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej . Koncepcja ta została sformułowana w latach 30. i 40. XX w. przez niemieckich ordoliberałów ze szkoły freiburskiej (choć samo pojęcie sformułował dopiero w 1947 r. Alfred Müller-Armack), a następnie wdrożona w życie przez Ludwiga Erharda – kolejno: dyrektora administracji gospodarczej zjednoczonego obszaru gospodarczego Niemiec powojennych (1948–1949), ministra gospodarki RFN (1949–1963) oraz kanclerza RFN...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX