Opracowywanie projektów aktów normatywnych wykonujących prawo Unii Europejskiej na szczeblu rządowym. Wybrane zagadnienia - OpenLEX

Tkaczyk Edyta, Opracowywanie projektów aktów normatywnych wykonujących prawo Unii Europejskiej na szczeblu rządowym. Wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/4/75-88
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opracowywanie projektów aktów normatywnych wykonujących prawo Unii Europejskiej na szczeblu rządowym. Wybrane zagadnienia

1.Zagadnienia ogólne

Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny sposobu przygotowania projektu ustawy wykonującego prawo Unii Europejskiej w ramach rządowego prawa inicjatywy ustawodawczej oraz opracowywania projektów rozporządzeń. Zasadniczo dyskusja o znaczeniu projektu ustawy, który wykonuje prawo Unii Europejskiej w procesie legislacyjnym, nie należy do czysto teoretycznych, akademickich debat. Następstwem tego jest dyskusja, która odzwierciedla autentyczne dylematy, problemy, konflikty towarzyszące przygotowaniu takiego projektu ustawy wraz z towarzyszącym mu w późniejszym etapie projektem rozporządzenia .

Celem artykułu jest przedstawienie problemu związanego z odpowiedzią na pytanie, czy dobrze się stało, że do prawnego unormowania przedmiotowego projektu ustawy użyto właśnie formy ustawy. Kraj członkowski ma w zasadzie swobodę wyboru środka implementacji dyrektywy . „Państwo samo ocenia, jaki rodzaj (formę) aktu prawnego na gruncie jego porządku konstytucyjnego należy wydać w celu wykonania dyrektywy....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX