Kucharska Anna, Zaremba-Jesiotr Kaja, Opodatkowanie wynagrodzeń członków zarządów a umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Artykuły
Opublikowano: PP 2010/5/17-23
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie wynagrodzeń członków zarządów a umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

W niniejszym artykule omówione zostały wybrane problemy związane z opodatkowaniem dochodów otrzymywanych przez członków zarządów w kontekście umów międzynarodowych, których stroną jest Polska. W szczególności poruszono zagadnienia określania miejsca opodatkowania tych dochodów w świetle postanowień art. 16 i 15 Modelowej Konwencji w Sprawie Podatku od Dochodu i Majątku , zakresu podmiotowego dyspozycji art. 16 MK OECD oraz wykładni tego przepisu w przypadku wystąpienia rozbieżności w jego różnych wersjach językowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX