Janicki Tomasz, Kociak Natalia, Opodatkowanie suszu tytoniowego oraz krajanki tytoniowej

Artykuły
Opublikowano: PP 2020/7/12-14
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie suszu tytoniowego oraz krajanki tytoniowej

Obrót wyrobami akcyzowymi od zawsze był narażony na wpływy tzw. szarej strefy. W związku z tym ustawodawca robi wszystko, żeby w jak najpełniejszy sposób uregulować problemy związane z podatkiem akcyzowym i tym samym zabezpieczyć interesy państwa. Wpływa to na stopień skomplikowania ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym – dalej u.p.a. Nic zatem dziwnego, że kwestie związane z opodatkowaniem konkretnych wyrobów podatkiem akcyzowym są przedmiotem licznych pytań kierowanych do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Jednym z problemów poruszanych w interpretacjach jest to, czy susz tytoniowy należący do podmiotu prowadzącego skład podatkowy i wprowadzony do składu podatkowego z przeznaczeniem do produkcji wyrobów tytoniowych bądź wyrobów nowatorskich powinien zostać objęty zabezpieczeniem akcyzowym. W jednej ze spraw wnioskująca o wydanie interpretacji spółka wskazała, że w ramach swojej działalności zajmuje się produkcją wyrobów tytoniowych oraz wyrobów nowatorskich i posiada...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX