Janicki Tomasz, Kociak-Janicka Natalia, Opodatkowanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej – problemy praktyczne

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/3/7-9
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej – problemy praktyczne

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, regulowanym ustawą z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – podlegają wszelkiego rodzaju dochody osiągane przez osoby fizyczne. Warunkiem opodatkowania jest uzyskanie przychodów z jednego ze źródeł, określonych w art. 10 u.p.d.o.f., oraz brak wyłączenia takiego dochodu z opodatkowania. Co do zasady określenie, czy uzyskiwane dochody powinny podlegać opodatkowaniu, nie nastręcza podatnikom większego problemu. Pojawia się on najczęściej przy konieczności zakwalifikowania określnych dochodów do źródeł ich uzyskania. Takie postępowanie ma bowiem znaczenie nie tylko dla samego opodatkowania, ale i chociażby dla rozliczenia kosztów jego uzyskania czy wypełnienia innych obowiązków.

Ciekawym, a zarazem budzącym wątpliwości podatników rodzajem dochodów – z punktu widzenia ich kwalifikacji – są te uzyskiwane z działów specjalnych produkcji rolnej. Jest to szczególne źródło przychodów, ponieważ łączy w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX