Opodatkowanie bezpośrednie a płynność finansowa przedsiębiorstwa - OpenLEX

Jamroży Marcin, Opodatkowanie bezpośrednie a płynność finansowa przedsiębiorstwa

Artykuły
Opublikowano: PP 2015/5/12-14
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie bezpośrednie a płynność finansowa przedsiębiorstwa

Podatki, będące instrumentem przejęcia części zasobów prywatnych przez państwo, „ograniczają środki pozostające do dyspozycji przedsiębiorstw” , a co za tym idzie, są istotnym czynnikiem zewnętrznym do uwzględnienia przy podejmowaniu decyzji o charakterze finansowym. Podczas analizy wpływu obciążeń fiskalnych na płynność przedsiębiorstwa należy brać pod uwagę zarówno podatki bezpośrednie, jak i pośrednie, a nie tylko skupiać się na tych o bezpośrednim charakterze .

Problem wpływu podatków na finanse przedsiębiorstwa należy postrzegać w szerszym kontekście, ponieważ podatki generują także koszty związane z ich „obsługą”. Również podatki pośrednie obciążające, z założenia, konsumenta generują rzeczywiste koszty obsługi, ponieważ na podatnikach spoczywa ciężar wypełniania obowiązków związanych z jego rozliczaniem. Koszty te są szczególnie znaczące w przypadku małych przedsiębiorstw . Podatki pośrednie generują koszty związane z ograniczeniem płynności finansowej (koszt obsługi kredytowej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX