Opłata skarbowa w orzecznictwie sądowym i interpretacjach organów podatkowych - OpenLEX

Antonów Dobrosława, Opłata skarbowa w orzecznictwie sądowym i interpretacjach organów podatkowych

Artykuły
Opublikowano: PP 2010/4/27-35
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opłata skarbowa w orzecznictwie sądowym i interpretacjach organów podatkowych

Przepisy ustawy o opłacie skarbowej są przyczyną licznych problemów interpretacyjnych, szczególnie w odniesieniu do jej zakresu przedmiotowego. W artykule przedstawiona została analiza wybranych orzeczeń sądów administracyjnych, a także interpretacji organów podatkowych dotyczących stosowania przepisów ustawy o opłacie skarbowej. Wynika z niej, że wiele trudności przysparza podatnikom przede wszystkim sprecyzowanie przedmiotu opłaty skarbowej, a także jej zapłata.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX