Sienkiewicz Tomasz, Opłata adiacencka - kiedy i na jakiej podstawie?

Artykuły
Opublikowano: ST 2015/5/37-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opłata adiacencka - kiedy i na jakiej podstawie?

Opracowanie przedstawia warunki i zasady wprowadzenia opłaty adiacenckiej przez gminy. Na podstawie analizy aktów prawnych oraz orzecznictwa autor prezentuje procedury obowiązujące przy wprowadzaniu opłaty z perspektywy organów administracji i właściciela. Wskazuje podstawy prawne, na które może się powołać organ gminy podczas wprowadzania opłaty oraz możliwości skutecznego jej uniknięcia przez właściciela nieruchomości, ponadto zwraca uwagę na zasadność naliczania opłaty z ekonomicznego punktu widzenia oraz warunki i konsekwencje ich uiszczania w systemie ratalnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX