Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/12/17-31
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami a służebność przesyłu - jako instrumenty uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości przez przedsiębiorstwo energetyczne

1.
Zagadnienia wstępne

W obecnym porządku prawnym przedsiębiorstwo energetyczne, zajmujące się przesyłem lub dystrybucją energii i paliw gazowych, chcąc uzyskać tytuł prawny do nieruchomości niezbędnej dla korzystania z sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, może skorzystać z instytucji służebności przesyłu bądź z administracyjnoprawnego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na podstawie art. 124 u.g.n. przez starostę. Celem tego artykułu jest zatem porównanie obu instytucji prawnych, by znaleźć odpowiedź na pytanie, czy istnieją racje, uzasadniające ich wzajemną koegzystencję, czy zasadne jest ich alternatywne stosowanie, pozostawione w zasadzie swobodnemu uznaniu przedsiębiorstwa energetycznego.

Na wstępie należy dokonać kilku założeń niezbędnych do dalszych rozważań. Uzyskanie przez przedsiębiorstwo energetyczne tytułu prawnego do nieruchomości nie dotyczy uzyskania prawa własności czy prawa użytkowania wieczystego, ale innego tytułu prawnego,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?