Ograniczenie podstaw odwoławczych do wniesienia apelacji w trybach konsensualnych(art. 447 § 5 k.p.k.) - OpenLEX

Świecki Dariusz, Ograniczenie podstaw odwoławczych do wniesienia apelacji w trybach konsensualnych(art. 447 § 5 k.p.k.)

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/9/23-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ograniczenie podstaw odwoławczych do wniesienia apelacji w trybach konsensualnych(art. 447 § 5 k.p.k.)

Słowa kluczowe: apelacja, tryb konsensualny, podstawy odwoławcze, niedopuszczalność środka odwoławczego, kontrola odwoławcza

1.Uwagi ogólne

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadziła z dniem 1.07.2015 r. ograniczenie podstaw odwoławczych do wniesienia apelacji . Artykuł 447 § 5 Kodeksu postępowania karnego stanowi, że podstawą apelacji nie mogą być zarzuty określone w art. 438 pkt 3 i 4 k.p.k., związane z treścią zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 343, 343a i 387 k.p.k. Wykładnia literalna tego przepisu wskazuje, że przyjęte rozwiązanie dotyczy tylko wyroków wydanych w trybach konsensualnych. Dotychczas taka regulacja nie była znana procedurze karnej. Natomiast podobne rozwiązanie występuje w procedurze karnej skarbowej. Artykuł 149 § 1 Kodeksu karnego skarbowego stanowi, że w razie zaskarżenia wyroku o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności ulega on uchyleniu lub zmianie w postępowaniu odwoławczym tylko wtedy, gdy sąd orzekł:

1)

tytułem kary grzywny kwotę inną...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX