Dorabialska Anna, Ograniczenia wyboru prawa w prawie kolizyjnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/7-8/78-88
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ograniczenia wyboru prawa w prawie kolizyjnym

Słowa kluczowe: prawo prywatne międzynarodowe, autonomia woli, wybór prawa właściwego, rozporządzenie „Rzym I”, rozporządzenie „Rzym II”, stosunki alimentacyjne, sprawy spadkowe

1.Wprowadzenie

W rozwijającej się gospodarce rynkowej doby globalizacji i migracji prawo prywatne międzynarodowe zyskuje na znaczeniu. W szczególności istotne stają się te unormowania, zgodnie z którymi strony stosunku prawnego mogą wpłynąć na właściwość prawa regulującego ich sytuację życiową. Poniższa analiza ma na celu przedstawienie i usystematyzowanie prawnych limitów coraz szerzej przyznawanej stronom swobody wyboru statutu. Jednakże by w uporządkowany sposób wypowiadać się na temat ograniczeń tej instytucji prawa kolizyjnego, trzeba przyjąć jej definicję. Na potrzeby poniższych rozważań zatem przyjmuję, że wybór prawa stanowi czynność prawną, dokonywaną przez strony stosunku prawnego w celu podporządkowania tego stosunku prawu określonego państwa. Wybór prawa jest okolicznością, od której zależy wskazanie prawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX