Bernat Michał, Ograniczenia w przenoszeniu aktywów związane z pomocą publiczną

Artykuły
Opublikowano: EPS 2014/3/22-28
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ograniczenia w przenoszeniu aktywów związane z pomocą publiczną

W praktyce gospodarczej nie należą do rzadkości przypadki, w których ze względu na cechy jednej ze stron transakcji lub status określonych składników majątku na tle prawa pomocy publicznej przeniesienie aktywów będzie doznawać istotnych ograniczeń lub będzie się wiązać z powstaniem, lub rozszerzeniem obowiązku zwrotu pomocy publicznej. Normy prawa pomocy publicznej będą przy tym znajdować zastosowanie niezależnie od prawnej konstrukcji transakcji prowadzącej do przeniesienia aktywów , z zastrzeżeniem odmienności wskazanych w niniejszym artykule. Zasady prawa pomocy będą bowiem miały zastosowanie zarówno do rozporządzenia majątkiem beneficjenta pomocy publicznej w przypadku sprzedaży lub aportu przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub aktywów, w tym rzeczy i praw (ang. asset deal), czy to w trybie zwykłej sprzedaży, czy też w toku egzekucji lub upadłości, jak i do połączenia, i podziału spółek lub innych form restrukturyzacji. Zasady te będą miały również zastosowanie do zbycia udziałów (akcji) w spółce uzyskującej pomoc publiczną (ang. share deal).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy