Łoboda Marcin, Strzelec Dariusz, Odwołanie od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego a realizacja zasady dwuinstancyjności postępowania

Artykuły
Opublikowano: PP 2020/7/20-26
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Odwołanie od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego a realizacja zasady dwuinstancyjności postępowania

Rezygnacja z dewolutywnego odwołania w zakresie spraw rozstrzyganych decyzjami podatkowymi przez naczelników urzędów celno-skarbowych od chwili dodania do ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – art. 221a budziła spore kontrowersje. Doświadczenia wynikające z trzyletniego obowiązywania tych rozwiązań pokazują, że wątpliwości mogą mieć nie tylko charakter systemowy – wynikający z kształtu regulacji – ale również wiązać się z praktycznym ich funkcjonowaniem – co jest konsekwencją pochodzących z MF instrukcji, jak te unormowania przez administrację powinny być stosowane. Ten ostatni aspekt i pomijanie już nie tylko na etapie stanowienia prawa przez ustawodawcę głosów krytycznych płynących ze środowisk prawniczych, ale nawet uwag płynących ze strony samych organów podatkowych na etapie wyjaśniania sposobu stosowania wprowadzanych przepisów wymaga pewnego komentarza.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX