Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z art. 299 k.s.h. - wybrane zagadnienia - OpenLEX

Bławat Magdalena, Sieczych Alicja, Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z art. 299 k.s.h. - wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: PS 2016/11/78-91
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z art. 299 k.s.h. - wybrane zagadnienia

1.Wstęp

Zagadnienie odpowiedzialności członka zarządu z art. 299 kodeksu spółek handlowych za zobowiązania zarządzanej przez niego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością doczekało się bogatego piśmiennictwa oraz orzecznictwa. Nie oznacza to jednak, że problematyka ta nie budzi już wątpliwości doktryny i judykatury. Wręcz przeciwnie, analiza praktyki sądowej w sporach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu z art. 299 k.s.h. prowadzi do wniosku o jej niejednolitości. Problematyczna okazuje się zwłaszcza kwestia dopuszczalności wydania w tych sprawach nakazu zapłaty (zarówno w postępowaniu nakazowym, jak i upominawczym) oraz możliwości i zakresu dochodzenia świadczeń ubocznych. Obserwacja orzecznictwa wskazuje, że w sprawach o odpowiedzialność członków zarządu z art. 299k.s.h. sądy zazwyczaj wydają nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Znaczna część spraw zostaje rozpoznana jednak w trybie zwykłym, pomimo złożenia przez powoda wniosku o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX