Naworski Jerzy Paweł, Ochrona prawa kontroli wspólnika spółki z o.o. w procedurze sądowej, cz. II

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/5/12-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ochrona prawa kontroli wspólnika spółki z o.o. w procedurze sądowej, cz. II

Opracowanie stanowi kontynuację rozważań na temat sądowej ochrony prawa kontroli wspólnika spółki z o.o. Dotyczą one składu sądu rejestrowego orzekającego w pierwszej instancji, postępowania sądowego, rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rejestrowy, środków zastrzeżenia, postępowania odwoławczego i wykonania postanowienia uwzględniającego wniosek wspólnika. W wyniku ciągłych zmian dokonywanych przez ustawodawcę stan prawny obejmujący poruszane zagadnienia jest niezmiernie skomplikowany. Jego przedstawienie wraz z próbą rozwiązania kontrowersyjnych kwestii jest zasadniczym celem artykułu. Została w nim przedstawiona m.in. wykładnia art. 5091 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego , zgodnie z którą kompetencje referendarzy sądowych nie obejmują czynności w sprawach rejestrowych sensu largo, w tym w sprawach o ochronę prawa wspólnika do informacji (z art. 212 § 4 Kodeksu spółek handlowych ).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX