Ostojski Przemysław, Ochrona praw jednostki w administracyjnym postępowaniu sprawdzającym

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/12/76-87
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ochrona praw jednostki w administracyjnym postępowaniu sprawdzającym

Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, europejskie prawo administracyjne, zasady ogólne postępowania administracyjnego, standardy procedury administracyjnej, prawa podstawowe, postępowanie sprawdzające, bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo państwa

1.Uwagi wprowadzające

W orzecznictwie sądowym wielokrotnie wskazywano na konieczność zapewnienia „sprawiedliwej równowagi” pomiędzy ochroną interesu państwa a ochroną praw jednostki w postępowaniach indywidualnych związanych z ochroną informacji niejawnych . W związku ze szczególną wagą spraw związanych z ochroną tych informacji w ustawodawstwie krajowym kwestią problematyczną jest w dalszym ciągu zakres dopuszczalnych ograniczeń w sferze uprawnień procesowych jednostek nie tylko w postępowaniach administracyjnych, ale i w postępowaniach sądowoadministracyjnych dotyczących bezpieczeństwa osobowego . Innymi słowy chodzi o stopień ustawowej realizacji standardów ochrony praw jednostki, urzeczywistniających sprawiedliwość proceduralną we wskazanych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX