Kusak Martyna, Ochrona danych osobowych w sprawach karnych - rekomendacje na tle transpozycji dyrektywy 2016/680/UE

Artykuły
Opublikowano: EPS 2017/10/10-19
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ochrona danych osobowych w sprawach karnych - rekomendacje na tle transpozycji dyrektywy 2016/680/UE

Autorka tekstu porusza problematykę ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie ich swobodnego przepływu i przetwarzania przez uprawnione do tego organy. Autorka identyfikuje jednocześnie związane z przetwarzaniem tych danych ryzyko naruszenia praw i wolności jednostki, takich jak m.in. szkody gospodarcze, społeczne, naruszenie tajemnicy służbowej czy dobrego imienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX