Kucharski Olgierd, Ochrona danych osobowych a bezpieczeństwo i higiena w prawie pracy

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/7-8/54-61
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ochrona danych osobowych a bezpieczeństwo i higiena w prawie pracy

Słowa kluczowe: prawo pracy, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo i higiena pracy

W ostatnich kilku latach zauważa się tendencję w instytucjach Unii Europejskiej, a przez to i w krajach ją tworzących, do zaostrzania zasad przetwarzania danych osobowych. Jest to z jednej strony wynikiem ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami różnych podmiotów i zasługuje na aprobatę, ale z drugiej strony takie generalne podejście prowadzi do powstania problemów wcześniej niewystępujących. W tym artykule chce przeanalizować wpływ skutków literalnie rozumianej ochrony informacji o stanie zdrowia pracownika na ograniczenia dla pracodawców w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wydawałoby się, że te dwie sfery przepisów, a więc informacja o stanie zdrowia pracownika oraz ochrona zdrowia i życia ludzkiego przy wykonywaniu pracy, nie powinny ze sobą kolidować. W szczególności, że ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest wartością pierwszoplanową, wobec której inne wartości co...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX