Gerasimiuk Agnieszka, Ocena programów postępowań naprawczych opracowanych na podstawie art. 240a ustawy o finansach publicznych

Artykuły
Opublikowano: FK 2015/12/64-70
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ocena programów postępowań naprawczych opracowanych na podstawie art. 240a ustawy o finansach publicznych

Niemożność uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego w sposób zgodny z wymogami ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych jest sytuacją wysoce utrudniającą normalne funkcjonowanie tej jednostki. Z punktu widzenia ładu sektora finansów publicznych także nie jest zjawiskiem obojętnym. Wprowadzony do ustawy o finansach publicznych program postępowania naprawczego, który należy zastosować w przypadku niemożności zachowania ustawowych wskaźników określonych w art. 242–244 tej ustawy, po roku jego stosowania pokazuje, że rozwiązanie to nie zawsze jest gwarantem skutecznej poprawy sytuacji finansowej gminy. Niniejsze opracowanie jest próbą wskazania przyczyn zaistnienia trudności w zgodnym z prawem opracowaniu budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Obserwacje dotyczą programów naprawczych przyjętych w 2014 r. w skali całego kraju. Niniejszy artykuł ma również wskazać działania, które jednostka może podjąć w celu poprawy sytuacji, a także tryb postępowania w sytuacji, kiedy maksymalnie trzyletni okres obowiązywania programu naprawczego okazuje się za krótkim czasem dla trwałej poprawy wskaźników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX