Wąsik Damian, Ocena prawnokarna zakażeń w szpitalu

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/4/40-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ocena prawnokarna zakażeń w szpitalu

Streszczenie

Problematyka zakażeń w szpitalu była dotychczas analizowana w większości w piśmiennictwie medycznym i medyczno-sądowym, zaś aspekty karnomaterialne nie stanowiły przedmiotu głębszych analiz w doktrynie prawniczej. Niniejsze opracowanie ma na celu uzupełnienie literatury z zakresu prawa karnego o publikację porządkującą najistotniejsze z punktu widzenia prawników kwestie medyczne i organizacyjne dotyczące zakażeń w szpitalu, zwrócenie uwagi na konieczność uważnego badania winy osób odpowiedzialnych za zakażenia z uwzględnieniem złożonej struktury podmiotów leczniczych, a także prawidłowego kwalifikowania czynów zabronionych związanych ze stworzeniem ryzyka wystąpienia zakażeń tudzież ich faktycznego spowodowania działaniami lub zaniechaniem członków personelu szpitala.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX