Ocena konstytucyjności prawa w zakresie niezależności sądów i niezawisłości sędziów (wnioski Krajowej Rady Sądownictwa do... - OpenLEX

Żurek Waldemar, Ocena konstytucyjności prawa w zakresie niezależności sądów i niezawisłości sędziów (wnioski Krajowej Rady Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego)

Artykuły
Opublikowano: KRS 2016/3/15-24
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ocena konstytucyjności prawa w zakresie niezależności sądów i niezawisłości sędziów (wnioski Krajowej Rady Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego)

W maju 2016 r. Krajowa Rada Sądownictwa (dalej jako KRS) zdecydowała się wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego (dalej jako TK) z trzema wnioskami, korzystając z kompetencji przyznanej w art. 186 ust. 2 w związku z art. 191 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , obejmującej uprawnienie do wystąpienia do TK z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją RP aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Pierwszy z wymienionych wniosków wynika z uchwały podjętej przez KRS 12.05.2016 r. i z uznania przez KRS konieczności zbadania zgodności z Konstytucją RP art. 168a ustawy – Kodeks postępowania karnego w brzmieniu nadanym przez ustawę z 11.03.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw . W kolejnej uchwale, podjętej 13.05.2016 r., KRS skierowała do TK wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z 28.01.2016 r. – Prawo o prokuraturze . Ostatni z majowych wniosków Rady wynika z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX