Obywatelski projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa opracowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” - OpenLEX

Przymusiński Bartłomiej, Obywatelski projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa opracowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Artykuły
Opublikowano: KRS 2018/1/55-61
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obywatelski projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa opracowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

1.Uwagi wprowadzające

Zakończyła się procedura zgłaszania do Marszałka Sejmu kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Nieoficjalnie prasa informuje o osiemnastu kandydatach. Na stronie internetowej Sejmu umieszczono na razie siedemnaście nazwisk . Prawdopodobnie kandydatami będą przede wszystkim sędziowie sądów rejonowych, w większości pełniący funkcje z nadania ministra sprawiedliwości (prezesi sądów, członkowie komisji egzaminacyjnych, delegowani do ministerstwa). Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami to kluby poselskie mają mieć największy wpływ, którzy z kandydatów znajdą się na liście piętnastu nazwisk, nad którą w całości będzie głosował Sejm. Każdy z pięciu sejmowych klubów może zgłosić do dziewięciu kandydatów, a na ostatecznej liście znajdzie się co najmniej jeden z kandydatów zgłoszonych przez klub. Nietrudno się domyślić, że wystarczy w tej sytuacji porozumienie dwóch klubów, aby na liście umieszczone zostało dwanaście nazwisk zgłoszonych przez te dwa kluby i po jednym z pozostałych....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?