Zacharzewski Konrad, Obrót walutami cyfrowymi w reżimie obrotu instrumentami finansowymi

Artykuły
Opublikowano: PS 2017/11-12/140-152
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obrót walutami cyfrowymi w reżimie obrotu instrumentami finansowymi

1.Definiowanie jako podstawowy problem regulacyjny

Problematyka walut cyfrowych od pewnego czasu wzbudza zainteresowanie, a niedostatek opracowań prawniczych nadal jest odczuwalny. Dlatego warto podjąć trud odniesienia się do tej nowalijki – tym razem z perspektywy szczegółowej. W aktualnej praktyce najistotniejsze pytania odnoszą się do styku regulacji walut cyfrowych w partykularnych dyscyplinach dogmatycznych prawa publicznego. W tym zakresie wyłania się najwięcej wątpliwości. Uzasadnione jest więc przedstawienie kilku uwag na temat obrotu walutami cyfrowymi w reżimie obrotu instrumentami finansowymi.

Status prawny tzw. walut cyfrowych – bitcoina i jego epigonów (altcoinów) – nie jest ustalony na poziomie regulacyjnym. Przepisy obowiązującego prawa prywatnego nie odnoszą się jeszcze do tego fenomenu technologicznego z perspektywy udzielenia odpowiedzi na pytanie, co to jest. W otwartej sytuacji dyskusja na szczeblu ustawodawczym może doprowadzić do zróżnicowanych wniosków, oscylujących przede wszystkim wokół odpowiedzi na pytanie,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX