Obrońca na żądanie w polskim procesie karnym - kierunki koniecznych zmian - OpenLEX

Kiejnich-Kruk Karolina, Obrońca na żądanie w polskim procesie karnym - kierunki koniecznych zmian

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/2/70-80
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obrońca na żądanie w polskim procesie karnym - kierunki koniecznych zmian

Słowa kluczowe: prawo do obrony, obrońca z urzędu, obrońca na żądanie, dyrektywy UE, gwarancje procesowe

1.Wstęp

Prawo do obrony w polskim procesie karnym statuuje art. 42 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 Kodeksu postępowania karnego . Ponadto, również normy aktów międzynarodowych przewidują prawo do obrony osób oskarżonych w postępowaniu karnym. Przykładowo wskazać można na art. 6 ust. 3 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności czy art. 48 ust. 2 Karty Praw Podstawowych . Jednym z aspektów prawa do obrony jest prawo do obrońcy . Obecnie udział obrońcy w postępowaniu karnym wciąż jawi się jako wyjątek, nie zaś zasada. W przypadku nieustanowienia obrońcy z wyboru możliwość korzystania z pomocy obrońcy limitowana jest do szczególnie uzasadnionych sytuacji przewidzianych prawem – obrony obligatoryjnej, tzw. prawa ubogiego oraz czynności procesowych, dla których możliwe jest wyznaczenie obrońcy z urzędu na wniosek bez spełniania dalej idących wymagań (...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX